Onze diensten

Verkoop

No nonsense. Zo omschrijf je best de aanpak van Immoforum. 
Zaakvoerders Jelle en Kim beloven niets, enkel inzet! 
De resultaten spreken voor zich.

Immoforum onderscheidt zich daar waar het moet, in de kern van vastgoed: een geloofwaardig vastgoedaanbod aan een verkoopbare prijs. 
Kim en Jelle kiezen duidelijk voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, zo kunnen zij een vlotte verkoop blijven realiseren. 

Dit zorgt dus voor een beperkt maar frequent wisselend aanbod. 
Elk pand krijgt de nodige aandacht want beiden kennen elk dossier van A tot Z.

Verhuur

Ook voor verhuur bent u bij Immoforum aan het juiste adres.
Kim en Jelle nemen je alle zorgen uit handen.  Ze zorgen niet alleen voor een professionele presentatie, maar selecteren de juiste huurder en nemen je alle administratie uit handen.  Ze zorgen voor de blokkering van de waarborg, het opstellen en registreren van de huurcontracten en maken een gedetailleerde plaatsbeschrijving.
Verhuren zonder zorgen?  Neem dan snel contact op.

Beheer

Indien gewenst zorgen zij nadien ook voor het verdere beheer van het pand, indexeren ze jaarlijks de huur en zijn zij het aanspreekpunt voor de huurder.
Verhuren zonder zorgen?  Neem dan snel contact op.

Energieprestatiecertificaat

Sinds 1 november 2008 is het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) verplicht bij de verkoop van huizen en appartementen en sinds 1 januari 2009 eveneens voor alle huurwoningen.
Het EPC dient opgesteld te worden door een erkende energiedeskundige type A, alvorens de woning op de verhuur -of verkoopmarkt aangeboden wordt!Het doel van een EPC is de koper of huurder een idee te geven hoe energie(on)zuinig een woning is.

Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is een document wat de energetische kwaliteit van het gebouw uitdrukt aan de hand van een kengetal.
Het kengetal wordt berekend op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en de energieverbruiken van één jaar. Op het certificaat wordt de energieprestatie van het gebouw vergeleken met de referentiewaarde van gelijkaardige gebouwen.
Daarnaast worden ook energiebesparende adviezen vermeld. Voor welke gebouwen is een EPC publiek gebouw verplicht ?
Volgens de Vlaamse regelgeving moet de gebruiker van een publiek gebouw gelegen in het Vlaamse Gewest voor elk publiek toegankelijk gebouw over een energieprestatiecertificaat beschikken. Deze verplichting geldt voor gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² en vanaf januari 2013 eveneens voor gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 500 m² waar een publieke organisatie is gehuisvest die vaak door het publiek wordt bezocht.

Met uitzondering van:
- publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m²;
- publieke gebouwen die niet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest;
- lokalen van jeugdverenigingen;
- religieuze gebouwen zoals kerken;
- gebouwen die niet vaak door het publiek bezocht worden;
- hotels;
- private kantoren en banken;
- gebouwen of gebouwdelen die geen energie verbruiken ten behoeve van mensen, zoals opslagplaatsen;
- serviceflats

Energieadviesprocedure (EAP)

In een bestaande (oudere) woning kan vaak op een eenvoudige manier veel energie bespaard worden.
Een energieaudit geeft een idee over de energieprestatie van de woning en geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard.
De energiedeskundige analyseert alle ter plaatse opgemeten gegevens en zoekt naar maatregelen en oplossingen om het energieverbruik terug te schroeven.
Een betere energieprestatie betekent energiebesparing en is voordelig zowel voor het milieu als voor uw portefeuille.

Wat is uw voordeel?
- grote energiebesparing mogelijk indien de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd;
- inzicht in de energieverliezen in uw woning;
- technische informatie over hoe de maatregelen kunnen worden uitgevoerd;
- een belastingsvermindering van 40% van de auditkosten.Voor verbeteringswerken aan de woning helpen wij eveneens bij het berekenen van de terugverdientijden en kijken na waar u premies ontvangen. zie ook www.premiezoeker.be

EPB-certificaat Brussel

Sinds 1 mei 2011 moeten de eigenaars van een woning die te koop wordt aangeboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een EPB-certificaat kunnen voorleggen.
Vanaf 1 november 2011 is het certificaat ook verplicht bij het verhuren van woningen.
Dus "iedere" woning die in Brussel verkocht of verhuurt wordt dient te beschikken over een EPB-certificaat.
Het EPB moet opgesteld worden door een certificateur EPB die daarvoor door de Brusselse overheid werd erkend, alvorens de woning op de verhuur -of verkoopmarkt aangeboden wordt!
Het doel van een EPB is de koper of huurder een idee te geven hoe energiezuinig een woning is

Elektrische keuring

Dit attest geeft aan of of de elektrische installatie van de woning aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. De controle wordt uitgevoerd door een erkend technicus.
Deze controle is belangrijk voor de veiligheid en uw verzekering.

Bij elke verkoop van een woning dient een elektrische keuring voorhanden te zijn!
Indien de installatie in orde is, zal de keurder een gelijkvormigheidsverslag afleveren dat 25 jaar geldig is. Indien de installatie niet in orde is, is de (nieuwe) eigenaar/koper verplicht om de installatie binnen de 18 maanden in orde te stellen. Hierna is een nieuw controleonderzoek vereist.

Plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. Het is de enige manier waarop men kan nagaan voor welke beschadigingen een huurder verantwoordelijk is en waarvoor hij dan ook de verhuurder moet vergoeden.

In het belang van de huurder is het van groot belang dat die plaatsbeschrijving op een zeer gedetailleerde wijze gebeurt. Een plaatsbeschrijving is een wettelijk verplichte bijlage aan een huurcontract!

Het is eveneens aan te raden om een plaatsbeschrijving op te stellen van gemeenschappelijke muren vooraleer men aan renovatiewerken start.
Ook hier is de plaatsbeschrijving het enige instrument dat kan aantonen welke gebreken reeds aanwezig waren voor de start van de werken. In het belang van de verbouwer is het ook hier van groot belang dat die plaatsbeschrijving op een zeer gedetailleerde wijze gebeurt

Keuring stookolietank

Dit attest geef aan of een stookolietank aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.
De controle wordt uitgevoerd door een erkend technicus en dient om bodemverontreiniging op te speuren en te voorkomen.
Deze controle is uiterst belangrijk voor het milieu en uw verzekering. Wanneer een tank niet gekeurd werd mag deze niet meer gevuld worden

Veiligheidscoördinatie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een veiligheidscoördinator voor het ontwerp en de veiligheidscoördinator voor de uitvoering. Eventueel kan één persoon deze twee functies uitvoeren.
De veiligheidscoördinator voor het ontwerp detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden.
De veiligheidscoördinator voor de uitvoering zal nagaan of alle opgesomde maatregelen gerespecteerd worden en zal bij risicovolle werken controleren of alles op de meest veilige manier gebeurt.

Keuring gasinstallatie

Sinds 1 juni 2010 moeten gasinstallaties in Vlaanderen over een geldig keuringsbewijs beschikken.
Die moet je vervolgens om de twee jaar herhalen.
In een nieuwbouwwoning gebeurt de keuring bij de eerste ingebruikstelling.
Gasketels ouder dan 15 jaar moeten voor 1 juni 2010 zelfs al een verwarmingsaudit ondergaan hebben.
Alle keuringen gebeuren door erkende technici die een reinigings- en verbrandingsattest uitreiken.

Keuring gescheiden rioleringsstelsel

Vanaf 1 juli 2011 moet elke nieuwbouwwoning in Vlaanderen een rioolkeuring ondergaan alvorens ze kan aansluiten op de openbare riolering.

Deze keuring van de privé riolering houdt ondermeer rekening met:
- een strikte scheiding van regenwater en afvalwater
- hergebruik en infiltratie van regenwater

Kleur -en interieuradvies

Kleuren en een bijpassend interieur of accesoires kiezen is vaak een complexe taak. Vele factoren spelen er een rol.
Wij geven u het juiste advies om je in elke kamer thuis te voelen!

(Ver)bouw -en woonadvies

- adviseren over het totale (ver)bouwproces, inrichting, kleuradvies en budgetbespreking
- eventueel zoeken naar een architect, ingenieur, landmeter en veiligheidscoördinator
- uw plannen of bij kleine verbouwingen in de fase van het voorontwerp bespreken
- de geschikte aannemers en fabrikanten aanbevelen en voorstellen
- werkzaamheden met aannemers bespreken en offertes aanvragen
- prijsvergelijkende studie en planning bespreken per aanneming
- begeleiden met materialenkeuze in gespecialiseerde showrooms
- werfvergaderingen, controle van uitgevoerde werken en goedkeuring facturen

U zit met tal van vragen?
- Waar moet mijn trapverlichting geplaatst worden?
- Hoe groot moet mijn trapgat gemaakt worden?
- Kies ik best voor houten ramen, PVC, aliminium?
- Is het nuttig om mijn verwarmingsketel te vervangen of isoleer ik beter de zolder?
- Kleuradvies?
- ...

Naast concrete technische onderzoeken en prijsramingen omtrent uw plannen staat ook de know how van onze interieuradviseurs ter uwe beschikking.
U kiest een begeleiding à la carte.


meer informatie vind u op onze website http://www.epcerti.be

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons